ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.  
  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง       

     อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙(๘) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร. ๑

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอประกาศการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
วันที่ประกาศ : 2013-03-19


พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.