ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     กองส่งเสริมการเกษตร 
กองส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการเกษตร  
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดาวน์โหลด
     ตอบรับสมาชิกเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น"ดาวน์โหลด

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.