ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภาตำบล 
รายงานการประชุมสภาตำบล
รายงานการประชุมสภาตำบล  
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภา อบต.หนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559ดาวน์โหลด

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.