ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย  
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม ม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558ดาวน์โหลด

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.