ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


  หน้าแรก     งานจัดเก็บรายได้ 
งานจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้  
     คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     คำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารดาวน์โหลด
     คาขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารดาวน์โหลด
     คำร้องขอยกเลิกกิจการดาวน์โหลด
     คำร้องขอเปิดกิจการดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอใบอนุญาตประกอบ กิจการ ที่เป็นอันรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.