ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

1. จำนวนบุคลากร

 

 

2. ระดับการศึกษา

 

 

3. การรวมกลุ่มของประชาชน

 

 

4. จุดเด่นที่เอื้อต่อการพัฒนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่   ข้าว   อ้อย  มันสำปะหลัง   พืชผักสวนครัว   ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และเลี้ยงสัตว์

 

5. สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มีการรวมกลุ่มของประชาชนประกอบอาชีพ และผลิตสินค้าที่ผ่านการคัดสรรระดับประเทศ เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ระดับ 3-4 ดาว   เช่น   ผ้าไหมทอมือ และ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทะลาย มะพร้าว  เป็นต้น

ในปี 2549  มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือจากบ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6     ได้ดำเนินการผลิตตาม ขั้นตอนโดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ  ได้รับเครื่องหมายพระราชทานตรานกยูง

 

6. ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมที่สำคัญ

 

 

7. แหล่งท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่   หนองไทร  ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่เขตบ้านหนองแมว หมู่ที่ 10    มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น  โดยเฉพาะต้นไทรขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  7  ไร่  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน    เมื่อปี 2546  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่แต่เนื่องจากติดปัญหาข้อพิพาทแนวเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์    หลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วจึงยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล

สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมควรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน   ได้แก่ ที่ตั้งของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า     ซึ่งมีประชาชนได้ประกอบอาชีพนี้ กระจายอยู่หมู่บ้านต่างๆ จำนวน  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 1   บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6   บ้านหนองปื้ด หมู่ที่  8    และ บ้านหนองซาด หมู่ที่  9  ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถให้ความรู้และศึกษาดูงานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยได้เป็นอย่างดี

 


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.