ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     1. การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบลใช้ทางบกหรือถนนรถยนต์เป็นหลัก  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นถนนลาดยาง หรือคอนกรีต   ถนนดินจะใช้การได้ดีเฉพาะในฤดูแล้ง  เมื่อถึงฤดูฝน  บางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้

 

 

     2. การโทรคมนาคม

 

 

     3. แหล่งน้ำธรรมชาติ  

             - ลำน้ำ  ลำห้วย   3   สาย   (ความยาวรวม    33.8   กิโลเมตร)

             - ลำคลอง   9   สาย   (ความยาวรวม   16.0   กิโลเมตร)

 

 

     4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

 

     สรุปจำนวนผู้ใช้บริการจากระบบประปาหมู่บ้าน

 

 

 

     6. ข้อมูลอื่น ๆ

           1)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่                        

       เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่บ้าง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ต้นไม้สำคัญที่พบเห็นได้แก่ เต็ง  รัง  พลวง  มะค่า  ประดู่  ฯลฯ

 

 


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.