ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

     1. ด้านการศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีสถานให้บริการทางด้านการศึกษา  ดังนี้

 

 

     จำนวนนักเรียนหรือผู้เข้ารับบริการ    มิถุนายน  2552

 

          1) โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  8  แห่ง   จำนวนนักเรียนรวม   659     คน

 

 

 

          2) โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  จำนวนรวม 3 แห่ง จำนวนนักเรียนรวม  354  คน

 

     

          3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวนรวม   3  แห่ง   จำนวนเด็กเล็กรวม   112     คน

 

 

          4) ศูนย์การเรียนชุมชน   จำนวนรวม   1  แห่ง   จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งสิ้น   86   คน

 

 

          5) ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   จำนวนรวม 16  แห่ง ( 15 หมู่บ้านๆ ละ 1 แห่ง และอบต. 1 แห่ง)

 

     2. ด้านศาสนา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีศาสนสถาน  ดังนี้

 

 

     จำนวนศาสนสถานของศาสนาพุทธ    มิถุนายน  2552

 

     3. ด้านสาธารณสุข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีสถานบริการด้านสาธารณสุข  ดังนี้

 

 

สถานบริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีเพียง  1  แห่ง  คือ สถานีอนามัยหนองขาม มีบุคลากรประจำสถานีอนามัย  9   คน  

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      -  ที่พัก (ตู้ยาม) สายตรวจ     1  แห่ง (เจ้าหน้าที่ตำรวจ  2  นาย)

      -  สถานีดับเพลิง   -    แห่ง

      -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อบต.)    1   แห่ง (อปพร. จำนวน  150  นาย)

      -  ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบล  1 แห่ง (ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 15)     

 

 


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.