MR.BL@ck Was here...อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 
     
ประชาสัมพันธ์ประกาศอบต.หนองขาม เรื่องยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายสระนำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม ม.7 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายสระนำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม ม.7  ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตามไฟล์ที่แนบมานี้
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557... 
     
ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง... 
     
รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557... 
     
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง รายงานทางการเงินประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2557... 
     
ประกาศสภา อบต.สระทอง เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.สระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบูรพา หมู่ที่ ๑๕
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่โนนรัง หมู่ที่ ๑๘ (สายรอบหมู่บ้าน)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาหนา หมู่ที่ ๑๖
   ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 8 (สายบ้านสาลี)
   ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 (สายบ้านยายยวน ศิลา)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ลอยกระทง 2556 ...
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ...
5 ธันวามหาราช ...
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 จัดโดย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระ ...
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557  
โครงการวันเด็กแห่งชาต 2557 จัดโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.145.117.164
คุณเข้าชมลำดับที่ 973,433 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-761218  Fax : 044-761218
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.