องค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
แจ้งผลการดำเนินงาน 
      ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓,ม.๑๐,ม.๑๒,ม.๑๓ ได้มีหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ ว่ามีความ ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านที่ชำรุด เสียหาย บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางเลี้ยง วรรณกิจ ไปทางทิศตะวันออก) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางเลี้ยง วรรณกิจ ไปทางทิศตะวันออก)   ตามที่เอกสารที่แนบ
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 (จากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนายเดชา ฤทธิ์วิชัย) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 (จากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนายเดชา ฤทธิ์วิชัย)   ตามที่เอกสารที่แ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านจบก หมู่ที่ 10 (สายกลางบ้านไปถนนรอบบ้... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านวัด หมู่ที่ 8 (สายบ้านวัด หมู่ที่ 8 ไปบ... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 (สายบ้านยายยวน ศิลา ... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 2 (สายหลังบ้า... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 2 (สายบ้านยาย... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายพล)... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายนาค)... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 (สายทางเข้าหมู่บ้าน)... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 (สายหลังโรงเรียน)... 
     
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 (สายบ้านยายตุ่น)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เลขที่ E2/2559
   ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เลขที่ E1/2559 ก่อสร้าง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
   ราคากลางโครงการก่อส้างถนนคอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางเลี้ยง วรรณกิจ ไปทางทิศตะวันออก)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางานก่อสรา้งตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2558
   การเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณะถนนลาดยางสายบ้านไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ - บ้านเดิ่นเห็ดหิน (ระยะที่ 1) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
   ประกาศ อบต.พังเทียม การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการก่่อสร้างถนนลาดยาง ม.8
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการหนองขามร่วมใจปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2558 ...
ลอยกระทง 2556 ...
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ...
5 ธันวามหาราช ...
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557  
โครงการวันเด็กแห่งชาต 2557 จัดโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.221.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,126,032 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-756419  Fax : 044-756419
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.