อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื่องต้น 
                         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2559 ลงวั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอเชิญร่วมโครงการหนองขามร่วมใจปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอเชิญร่วมโครงการหนองขามร่วมใจปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.30 ณ สระน้ำบ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ###เชิญชวนสวมเสื้อสีเหลืองห
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ การยื่นแบบภาษีป้าย และการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะประกาศ เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ การยื่นแบบภาษีป้าย และการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 ตามเอกสารแนบท้าย
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหนองซาด หมู่ที่ 9
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete บ้านหนองซาด หมู่ที่
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลห
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายลือไชย-บ้านนางหงษ์
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระประปา บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete
   ประกาศองค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายคำพันธ์ พรมประดิษฐ์)
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (สายป่าช้าหนองแดง)
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557  
โครงการวันเด็กแห่งชาต 2557 จัดโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557
กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.114.138
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,245,037 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-756419  Fax : 044-756419
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.