MR.BL@ck Was here...อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขาม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้ สามารถตรวจดูข้อมูลรายละเอียดและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ได้ที่งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสอบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีความประสงค์ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสอบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตามไฟล์ที่แนบมานี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557... 
     
ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง... 
     
รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557... 
     
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง รายงานทางการเงินประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... 
     
ประกาศ อบต.สระทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2557... 
     
ประกาศสภา อบต.สระทอง เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.สระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ พังเทียม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ ตำบ
   เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านพังเทียม-ตลุกผักไร ช่วงวัดกระโบน บ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบล
   ประกาศสอบราคาจ้าง และการเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง (สถ.ศพด.1)
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ-ถนนลาดยาง ม.9
   ประกาศสอบราคาจ้าง และการเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการหนองขามร่วมใจปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2558 ...
ลอยกระทง 2556 ...
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ...
5 ธันวามหาราช ...
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557  
โครงการวันเด็กแห่งชาต 2557 จัดโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557
ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.242.18.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,037,767 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-756419  Fax : 044-756419
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.